دانلود فایل word اثر تغذيه اي روغن دانه انار بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و پروفايل اسيدهاي چرب تخم مرغ مرغان تخم گذار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر تغذيه اي روغن دانه انار بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و پروفايل اسيدهاي چرب تخم مرغ مرغان تخم گذار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این مطالعه اثر تغذیه ای روغن دانه انار به عنوان منبع پانیسیک اسید (لینولنیک اسید کونژوگه) بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب تخم مرغان تخم گذار مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 36 قطعه مرغ نژاد هایلان w-36؛ (13 ماهه) تحت سه تیمار جیره ای با سه سطح (0، 0/3 و 0/6 درصد) روغن دانه انار در جیره قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که برخی از ویژگی های فیزیکی در تخم مرغ های تولیدی غنی شده با لینولنیک اسید کونژوگه (شامل وزن تخم مرغ، ارتفاع سفیده، ضخامت، سخم و مساحت پوسته و شاخص و ضریب زرده) بهبود معنی داری داشتند. استفاده از روغن دانه انار باعث افزایش پروتئین و چربی و کاهش کلسترول شد. همچنین میزان اسید چرب استئاریک و آراشیدونیک در زرده تخم مرغ های تولیدی گروه های حاوی لینولنیک اسید کونژوگه نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشتند، در حالی که میزان لینولئیک اسید، لینولنیک و مجموع اسیدهای چرب غیر اشباع چندگانه در زرده این گروه ها نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داده بودند.

لینک کمکی