دانلود فایل word آشکارسازي و مکانيابي مطلوب توامان انرژيهاي خورشيدي و زمين گرمايي جهت احداث نيروگاه ها با ادغام داده هاي سنجش از دور و GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word آشکارسازي و مکانيابي مطلوب توامان انرژيهاي خورشيدي و زمين گرمايي جهت احداث نيروگاه ها با ادغام داده هاي سنجش از دور و GIS :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

بکارگیری شیوه های نو در آشکارسازی و مکانیابی مناطق مستعد انرژی های تجدیدپذیر، بدلیل محدودیت و اثرات زیانبارمحیطی سوخت های فسیلی، ضروری است. هدف از این تحقیق، ارائه روشی تلفیقی، سریع و کم هزینه (نسبت به روشهایسنتی) با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، در مکانیابی مطلوب توامان انرژی های زمین-گرمایی و خورشیدی میباشد. برای اولین بار در این تحقیق، از لایه های سبال در ترکیب با سایر لایه های اطلاعاتیاستفاده گردیده است. شناسایی چنین مناطقی، نیازمند شناخت دقیق عوامل و معیارهای موثر آن میباشد. برای اینمنظور، از تصاویر ماهوارهای لندست 8 سالهای 2016 و 2017 ، مدل رقومی ارتفاعی سنجنده رادار شاتل و در مجموع ازپانزده لایه اطلاعاتی در شمال غرب ایران استفاده گردید. سپس با توجه به اهمیت آنها، این لایه ها با استفاده از تحلیلسلسله مراتبی، ارزشگذاری و وزن دهی گردیدند. سپس با تلفیق لایه های وزن دار، آشکارسازی و مکانیابی مناطق مستعدانرژی های زمین گرمایی و خورشیدی تهیه گردید. همچنین، جهت بررسی اقتصادی بودن نتایج حاصل، با در نظر گرفتنمراکز جمعیتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مناطق مناسب جهت بهره برداری و احداث نیروگاه ها مشخص گردید.نتایج حاصل، بعد از اعتبارسنجی مجزا برای هر دو انرژی مذکور، نشان داد که بیشتر مناطق مستعد انرژی خورشیدی درجنوب و جنوبشرقی استان و مناطق مستعد انرژی زمین گرمایی در قسمت های جنوب شرقی، مناطق مرکزی نظیرحومه بستان آباد، قسمت های شمالی تبریز و نیز قسمت هایی از شمال استان در حومه اهر و ورزقان متمرکز می باشند.

لینک کمکی