دانلود فایل word آسيب شناسي ورود گردشگران به پهنه هاي اکولوژيک رودخانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word آسيب شناسي ورود گردشگران به پهنه هاي اکولوژيک رودخانه اي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

توسعه روزافزون صنعت گردشگری در کشور طی سال های اخیر در برخی موارد موجب تخریب محیط زیست و صدمات جبران ناپذیری شده است. نظر به ح ساسیت های متفاوت پهنه های اکولوژیکی ضروری به نظر می رسد که ورود گردشگر به این عرصه ها با نگاه آمایش و حفظ محیط زیست با توجه به ظرفیت های موجود صورت گیرد تا از بروز خسارت احتمالی جلوگیری بعمل آید. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی وکتابخانه ای بوده است. قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی حوضه های رودخانه ای را دربر می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد می دهد که ورود انبوه و ناآگاهانه گردشگران به این حوضه ها علاوه بر ایجاد آلودگی، تخریب محیط زیست و از بین بردن گونه های خاص گیاهی و جانوری سبب تغییر چشم انداز محیط نیز می باشد.

لینک کمکی