دانلود فایل word آسيب شناسي بخش کشاورزي از ديدگاه پدافند غيرعامل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word آسيب شناسي بخش کشاورزي از ديدگاه پدافند غيرعامل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

بدون شک در مسیر تحقق اهداف و رشد و توسعه کشور موانع و آسیب هایی وجود دارد که لازمه شناسایی، بررسی وتوجه افراد و مسئولین میباشد. به دلیل حساسیت بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور و همچنین تهدیداتبالقوهای که همواره در کمین کشاورزی و تولید محصولات غذایی بوده است، لزوم توجه و تحقیقات کاربردی در زمینهشناسایی و مقابله با این تهدیدات ضروری می باشد. در این مقاله به بررسی و کاربرد پدافند غیرعامل در بخش کشاورزیپرداخته شده است و آسیبهای موجود در این عرصه از قبیل امنیت غذایی، آلودگی منابع آب، مصرف نهاده هایشیمیایی و همچنین ضایعات و حمل ونقل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در نهایت راهکارهایی بر مبنای اصول ومبانی پدافند غیرعامل ارائه شده است.

لینک کمکی