دانلود فایل word واکاوي تعدادي از عناصر جوي موثر بر آسايش اقليمي شهر تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word واکاوي تعدادي از عناصر جوي موثر بر آسايش اقليمي شهر تبريز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

طبیعتا اقلیم یا آب و هوای هر منطقه قادر خواهد بود شرایط آسایشی بهینه و یا نامناسبی را برای ساکنان آن مناطق به همراه داشته باشد. در واقع سامانه اقلیم هر منطقه خود متشکل از چندین خرده سیستم است که هر کدام از خرده سیستمها نیز ترکیبی از عناصر جوی است که سازندگان اصلی سامانه کلان اقلیم بوده و آسایش حرارتی هر منطقه را کنترل می نماید. تغییر رفتار هر کدام از این عناصر جوی نهایتا آسایش اقلیمی ساکنان هر کدام از مناطق را متاثر می سازد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و مقایسه مهمترین پارامترهای جوی دو اقلیم مختلف از کشور ایران با کمک مدل آسایش انرژی کالیفرنیا است. داده های مورد استفاده شامل دمای خشک، دمای نقطه شبنم، رطوبت نسبی، تابش، دمای عمق خاک و سرعت باد می باشد که با فرمت EPW برای هزاران ایستگاه در سراسر جهان بر روی وب سایت Energy Plus قرار گرفته است. نتایج نشان داد که ایستگاه تبریز به عنوان نماینده اقلیم سرد و خشک حداکثر 6 ماه از سال را در منطقه آسایش اقلیمی به سر می برد. همچنین بررسی نمودار سایکرومتریک نشان داد که در هیچکدام از ماه ها در ایستگاه تبریز نیازمند به استفاده از تهویه مطبوع نیست و تهویه طبیعی می تواند شرایط آسایش اقلیمی را برای ساکنان به همراه داشته باشد.

لینک کمکی