دانلود فایل word نقش فرم و عناصر معماري، به عنوان نمادي جهت تبليغات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش فرم و عناصر معماري، به عنوان نمادي جهت تبليغات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 32

چکیده مقاله:

هر امروزه، عناصر محیطی نقش بسزایی در جهت تبلیغات دارند و می توان مهم و موثرترین عنصر محیط را فرم ها معماری انسان ساخت، نام برد. به کارگیری ابعاد موثر در تبلیغات از عواملی است که می تواند سبب رونق و توسعه اقتصاد در مقیاس خرد و کلان کشور را به همراه داشته باشد. این پژوهش به تبیین و تحلیل تاثیر نقش فرم در جذب مخاطب می پردازد به صورتی که مسئله مورد بحث در اینجا اهمیت پارامترهای معماری است که به عنوان ابزار تبلیغاتی در خارج از ایران و موفقیت های پیش رو آن از یک سو و از سوی دیگر بی توجهی به این بعد در تبلیغات و اقتصاد ایران مورد پژوهش قرار گرفته است. سوال اصلی تحقیق این است : نقش و فرم معماری ایران چگونه و به چه اندازه می تواند تبیین کننده ی میزان جذب مخاطب و استفاده کننده از محصولات و برندها باشد روش تحقیق، درمرحله اول بررسی نظریه ی پژوهش ها و نمونه های پیشین موفق و در مرحله ی دوم پیمایش و ابزار گردآوری داده ها (پرسش نامه) است. برای درک کیفیت فرم و تشخیص عوامل و پارامترهای موثر 911 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه هایی به این منظور از مراکز تجاری نو و نسبتا موفق در تهران (ارگ تجاری، پالادیوم، سانا و کوروش) تنظیم شده است.تحلیل به دو صورت توصیفی و تبیینی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد از نظر استفاده کنندگان رعایت و به کاربستن پارامترهایی چون: فرم نامتعارف، مقیاس، نما، زیبایی شناسی، ورودی شاخص، باز بودن اطراف بنا، نوع مبلمان، فضای مکث و استراحت و تبلیغات، نقش مهمی در سوق و تحریک مخاطب به سوی مجتمع و واحدهای تجاری (برندها) ایفا می کنند.

لینک کمکی