دانلود فایل word نقش ارتقاء کيفيت محيط زندگي و يادگيري در پرورش جسمي و رواني کودکان بي سرپرست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش ارتقاء کيفيت محيط زندگي و يادگيري در پرورش جسمي و رواني کودکان بي سرپرست :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

کودکان به سبب محدودیت های جسمی و روانی خود به اجبار تابع شرایط محیطی هستند، حال بهبود شرایط محیطی که کودک در آن زندگی می کند می تواند حس کنجکاوی را در او تقویت سازد و در میان این محیط ها، فضاهای مختص کودکان اهمیت ویژه ای دارند؛ زیرا این فضاها بخش عمده ای از زمان و محیط زندگی کودکان را به خود اختصاص می دهند و می توانند نیازهای اجتماعی و فردی آنها را برآورده سازند، علی الخصوص زمانی که کودک بدون سرپرست نیز باشد، که در این شرایط ویژه، توجه به این مسئله مهم تر بنظر می رسد. بنابراین ارتقاء کیفیت این فضاها می تواند در سلامت و رشد قوای جسمی و روانی، آموزش، خلاقیت کودکان (بخصوص کودکان بی سرپرست) تاثیر بسزایی داشته باشد. با توجه به این موضوع، این مقاله در نظر دارد که محیط زندگی مطلوب برای کودکان بی سرپرست را با توجه به رشد جسمی و شخصیتی کودک بررسی نماید. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای بهره برده و با توجه به مطالب ذکر شده، راهکارهایی نیز ارائه می گردد.

لینک کمکی