دانلود فایل word نقش آموزش در تصميم گيري و مديريت عملکرد کارکنان شهرداري تهران بمنظور بهبود مديريت شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش آموزش در تصميم گيري و مديريت عملکرد کارکنان شهرداري تهران بمنظور بهبود مديريت شهري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

سازمان هایی که می خواهند توانمندسازی کنند باید به عنوان معلم عمل کنند. رهبران سازمان کسانی هستند که استعدادهای دیگران را توسعه می دهند. رهبران انگیزه ها، ارزش ها و اهداف پیروان خود را از طریق نقش آموزش دهندگی رهبری شکل و یا تغییر می دهند. قسمتی از نقش رهبر در ایجاد سازمان یادگیرنده این است که به عنوان معلم عمل بکند. نقش سازمان ابتدا یادگیری و سپس آموزش اصول و ارزش ها به پیروان است تا بتوانند خود را هدایت کنند. به همین دلیل پیشنهاد می گردد آموزش در زیر مجموعه این سند راهبردی قرار گیرد. امروزه نیروی انسانی مهمترین عامل مولد است، در گذشته اعتقاد بر این بود که سرمایه و منابع مادی روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند. اما در جهان کنونی منابع انسانی کارآمد در این امر تاثیر اصلی را دارد. منابع انسانی کارآمد باعث افزایش سرمایه، بهره برداری از منابع مختلف جامعه و ساخت و تولید روزافزون می گردد؛ به عبارت دیگر منابع انسانی کارآمد پیشبرد جامعه در راستای توسعه ملی را تضمین می کند.

لینک کمکی