دانلود فایل word مقايسه مدل هاي يکپارچه و توزيعي در برآورد سيلاب (حوضه آبريز گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه مدل هاي يکپارچه و توزيعي در برآورد سيلاب (حوضه آبريز گلستان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پیدا کردن یک مدل خاص که بتواند پیش بینی درستی از سیلاب در اختیار ما بگذارد در حوضه های بزرگ و حساس مانند حوضه گلستان بسیار مهم و حیاتی می باشد. با توجه به سیل خیز بودن حوضه موردنظر شناسایی مناطق سیل خیز و میزان سیل تولیدی با توجه به خصوصیات فیزیکی حوضه آبریز ضروری است. در این تحقیق که در واقع مدل سازی هیدرولوژیکی روی حوضه گلستان انجام شده، سعی شده هیدروگراف سیلاب از طریق دو مدل ریاضی یکپارچه و توزیعی برآورد شود تا نزدیکی آنها به واقعیت موجود در حوضه گلستان بررسی شود. چگونگی شکل گیری جریان سطحی پس از بارش و تشکیل هیدروگراف به دو روش یکپارچه SCS و توزیعی توسط مدل WMS مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده نتایج مدل توزیعی به هیدروگراف های ثبت شده در حوضه نزدیک تر است.

لینک کمکی