دانلود فایل word مقايسه جابجايي، تغيير مکان نسبي و شتاب ايجاد شده در سازه بدون کنترل و کنترل شده با ميراگر جرمي، ميراگر جرمي و ويسکوالاستيک به صورت ترکيبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه جابجايي، تغيير مکان نسبي و شتاب ايجاد شده در سازه بدون کنترل و کنترل شده با ميراگر جرمي، ميراگر جرمي و ويسکوالاستيک به صورت ترکيبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

با افزایش ارتفاع سازه با ایجاد نیروی جانبی مثل باد و زلزله جابجایی و جابجایی نسبی ایجاد شده در سازه به طور فزاینده افزایش می یابد. یکی از راه های کاهش جابجایی و جابجایی نسبی ایجاد در سازه استفاده از میراگرهای جرمی و ویسکوالاستیک می باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر کاهش جابجایی، جابجایی نسبی و شتاب ایجاد شده در سازه دارای میراگر جرمی و دو میراگر جرمی و میراگر ویسکوالاستیک به طور همزمان در سازه پرداخته شده و با سازه بدون کنترل مقایسه شده است. برای این منظور یک سازه 25 طبقه با ارتفاع طبقه اول 4 متر و طبقات دیگر 3 متر در نظر گرفته شده و دو زلزله طبس و السنترو به سازه اعمال شده است. نتایج نشان می دهد که طبقات نزدیک به میراگر جرمی دارای بیشترین کاهش در جابجایی و شتاب می باشند. همچنین زلزله هایی که دارای ماهیت ضربه می باشند، میراگرها تاثیر کمتری بر روی کاهش جابجایی و شتاب را دارند.

لینک کمکی