دانلود فایل word مقايسه آسيب پذيري لرزه اي قاب هاي خمشي و مهاربندي شده ي فولادي با استفاده از توابع آماري مبتني بر توزيع لوجستيک و لوگ-نرمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه آسيب پذيري لرزه اي قاب هاي خمشي و مهاربندي شده ي فولادي با استفاده از توابع آماري مبتني بر توزيع لوجستيک و لوگ-نرمال :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

به منظور دستیابی به یک دستورالعمل مناسب برای کاهش ریسک زلزله در مناطق شهری، پیش بینی آسیب پذیری ساختمان های موجود بر اثر زلزله های احتمالی آینده یکی از الزامی ترین کارها در مهندسی سازه است. در این میان، با گسترش استفاده از سازه های فولادی در صنعت ساختمان، مدل سازی این نوع سازه ها یک گام بلند در تعیین خسارت ناشی از زلزله می باشد. از این رو دو سازه فولادی هم مرتبه، با دو نوع سیستم سازه ای (قاب خمشی و قاب مهاربندی هم محور) برگزیده شد. در اغلب موارد یک سازه خاص بایستی چندین سطح عملکردی را ارضا نماید؛ بدین منظور روشی مورد نیاز است که تقاضای ورودی به سازه را تحت زلزله های محتمل مشخص نماید. لذا روش آنالیز دینامیکی غیرخطی فزاینده جهت تحلیل و طراحی سازه های فولادی مورد نظر در این تحقیق استفاده گردید. از این رهگذر، به منظور قیاس عددی روابط مربوط به آسیب پذیری لرزه ای حاصل از دو روش آماری مبتنی بر توزیع لوگ-نرمال و توزیع لوجستیک ، پارامتر شتاب طیفی به قاب های مدل سازی شده وارد شد و در نهایت پارامتر دریفت پس از تحلیل مورد بررسی قرار گرفت.

لینک کمکی