دانلود فایل word مطالعه عددي رفتار ديوار برشي فولادي با تغيير در نحوه اتصال ديوار به ستون هاي اطراف آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه عددي رفتار ديوار برشي فولادي با تغيير در نحوه اتصال ديوار به ستون هاي اطراف آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

بررسی چگونگی رفتار دیوارهای برشی فولادی و تاثیر نحوه اتصالات این دیوارها به قاب پیرامونی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش یا افزایش مقاومت و جذب انرژی در این دیوارها می تواند می باشد. در این پژوهش به بررسی تاثیر جداسازی دیوار برشی فولادی از قاب پیرامونی پرداخته می شود. بدین منظور دیوار برشی فولادی در دو حالت یکی متصل به ستون و تیر های فوقانی دیگری با اتصال جداسازی شده دیوار از ستون های اطراف دیوار تحت بارگذاری سیکلیک قرار گرفته است. نتایج تحلیل عددی نشان می دهد که دیوار برشی با اتصال کامل با ستون ، رفتار مناسب تری از نظر شکل پذیری و جذب انرژی از خود نشان می دهد. به طوری که در اتصال کامل دیوار با قاب و ستون ها نوارهای کمانش قطری ورق دیوار برشی منظم و تقریبا با زاویه 45 درجه تشکیل می شود که این نوارهای کمانشی در نواحی گوشه قاب کمتر می باشد. اما در مقابل در اتصال جدا شده دیوار از ستون های اطراف مشاهده می شود ورق جان دیوار علاوه بر کمانش در راستای با زاویه کمی بیش از 45 درجه ،در راستای قائم نیز در دو طرف کناره های دیوار دچار کمانش شده که این نوع کمانش با توجه به اینکه از نوع کمانش قطری نبوده و عملا میدان کششی توسط ورق در این راستا ایجاد نمی شود. همچنین جذب انرژی در حالت اتصال پیوسته بین دیوار و قاب پیرامونی بیشتر می باشد.

لینک کمکی