دانلود فایل word مطالعه تاثير مقاومت بتن بر رفتار سدهاي وزني بتني با اعمال اثر اندرکنشي سد مخزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه تاثير مقاومت بتن بر رفتار سدهاي وزني بتني با اعمال اثر اندرکنشي سد مخزن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

طی قرن حاضر سدهای بتنی زیادی ساخته شده است و این سدها دیر یا زود علاوه بر عوامل زیان آور معمولی در معرض زمین لرزه های مهم نیز قرار خواهند گرفت. از آنجا که میلیون ها نفر در دشت های سیلابی پایین دست این سدها زندگی می کنند. لازم است توجه فزایندهای به ایمنی آنها در مقابل زلزله مبذول شود. در این مقاله سد کوینا واقع در کشور هند به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده و توسط نرم افزار Abaqus مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت بر روی مقاومت بتن آنالیز حساسیت انجام شده است. تغییر مقاومت بتن بر روی تنش کششی بیشتر از تنش اصلی ماکزیمم تاثیرگذار هست. از طرفی با کاهش 20 و 40 درصدی مقاومت بتن، مقدار تغییر مکانها به طور متوسط به ترتیب 22/7 و 48 درصد افزایش می یابد که این بیانگر خسارت بیشتر در سازه ی سد است.

لینک کمکی