دانلود فایل word محاسبه ضريب رفتار لرزه اي سيلوهاي بتني و عوامل موثر بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word محاسبه ضريب رفتار لرزه اي سيلوهاي بتني و عوامل موثر بر آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

در این تحقیق جهت بررسی ضریب رفتار (R) سیلوها به منظور ارزیابی اثر پارامترهای: هندسه، مواد داخل سیلو، مقاومت بتن، ضخامت جداره سیلو و ابعاد مش بندی به سه حالت پر، نیمه پر و خالی مدل سازی و محاسبه می شود. به عنوان نمونه، دو مدل سیلوهای اجرا شده کلینکر (بدون پایه) و بای پس کلینکر (پایه دار) از نرم افزار المان محدود آباکوس جهت مدل سازی و آنالیز استاتیکی غیرخطی استفاده شده است. سپس مدل های مذکور در نرم افزار آباکوس، تحت استاتیکی غیرخطی پوش آور قرار گرفته و نمودارهای برش پایه-تغییر مکان آنها استخراج شده است. تمامی نمودارهای مذکور به روش یانگ، دوخطی شده و ضریب رفتار و پارامترهای مربوط به آن محاسبه گردیده است. ضریب رفتار بدست آمده در سیلوها از مقدار آیین نامه استاندارد 2800 و IBC (Asce-7-16) بیشتر است و می توان گفت آیین نامه ها به طور محافظه کارانه کمترین مقدار را در نظر گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که پارامترهای هندسه (قطر به ارتفاع)، پر یا خالی بودن مواد داخل سیلو در مقدار چندان موثر نمی باشد. با افزایش مقاومت بتن، ضریب رفتار تغییر چشمگیری نمی کند و می توان گفت ضریب رفتار تابع مقاومت بتن نمی باشد. افزایش ضخامت جداره سیلو به دلیل افزایش ظرفیت پلاستیک، موجب افزایش R و افزایش ابعاد مش بندی به دلیل کاهش دقت محاسبات، موجب کاهش R می شود و نشان می دهد که تغییر ضریب رفتار بدست آمده نسبت به مقدار اولیه کم است و زیاد تاثیرگذار نیست.

لینک کمکی