دانلود فایل word عوامل بروزسيل شهرآق قلا دراستان گرگان درسال 1391 (مدلسازي درنرم افزار HEC-RAS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عوامل بروزسيل شهرآق قلا دراستان گرگان درسال 1391 (مدلسازي درنرم افزار HEC-RAS) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

سیل پدیده ای طبیعی است که جوامع بشری آن را به عنوان یک واقعه اجتناب ناپذیر پذیرفته اند. مدیریت جامع مهار و کاهش خسارات سیل مجموعه ای از اقدامات سازه ای و غیر سازه ای و یا تلفیقی از آنهاست که برای جلوگیری و یا کاهش ایجاد سیلاب در حوضه ها، یا کاهش برزو طغیان رودخانه ها و مسیل ها و بخصوص کاهش تلفات جانی و مالی و خسارات ناشی از سیلاب انجام می گیرد. در فروردین 1391 سیلی در شهرستان آق قلا در استان گلستان روی داد که باعث خرابی هایی در پل تاریخی آن (آق قلا) که دارای 5 دهانه می باشد. هنگام وقوع سیلاب بدلیل پر شدن از رسوبات و ضایعات 2 دهانه بتدریج مسدود شده و باعث بالا آمدن ارتفاع جریان رودخانه و برگشت آب شده که نهایتا باعث طغیان رودخانه و سیل شده است. در این تحقیق با توجه به توضیحات فوق و نرم افزار HEC-RAS پل آق قلا، رودخانه گرگانرود و با اعمال ضرایب زبری مانینگ و جریان سیلابی رودخانه در دو حالت دهانه های مسدود شده و دهانه های مسدود نشده شبیه سازی شده و نتایج بدست آمده از نتایج این انتظار می رود که سیلاب با دبی عبوری کمتر از سیلاب با دوره های بازگشت 50 و 100 ساله در صورتی که قسمتی از دهانه پل و مجرای عبور آب به هر علتی که مسدود شده باشد می تواند خسارت زیادتری نسبت به سیلاب با دبی عبوری بیشتر با دهانه و مجرا باز ایجاد نماید.

لینک کمکی