دانلود فایل word شناسايي و اولويت بندي روش هاي تفکيک از مبدا پسماندهاي ساختماني در شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسايي و اولويت بندي روش هاي تفکيک از مبدا پسماندهاي ساختماني در شهر تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پیشرفت تکنولوژی، رواج فرهنگ شهرنشینی و گسترش شهرها منجر به تولید فزاینده پسماندهای شهری شده است. کنترل و مدیریت این حجم عظیم پسماندهای شهری یکی از چالش برانگیزترین مسایل پیش روی دولت هاست. پسماند های ساختمانی سهم قابل توجهی از پسماندهای شهری را به خود اختصاص می دهد. در تمامی عملیات عمرانی اعم از ساخت، تخریب و نوسازی در حین ساخت و یا اتمام پروژه، محصولات دور ریز وجود دارند. در شهر تهران روزانه در حدود 200 تا 250 هزار تن یعنی سالانه در حدود 70 تا 80 میلیون تن پسماند عمرانی و ساختمانی تولید می شود. در حال حاضر تنها در حدود 26 درصد از پسماندهای ساختمانی شهر تهران بازیافت می شوند. در صورت جداسازی و تفکیک اصولی پسماندهای ساختمانی در مبدا، عملیات بازیافت و استفاده مجدد از آنها ساده تر و با هزینه کمتر انجام شده و به لحاظ زیست محیطی نیز مزایای زیادی خواهد داشت. از مزایای عملیاتی شدن تفکیک از مبدا، می توان به صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل و دفع ضایعات ساختمانی، استفاده مجدد از منابع تجدید ناپذیر، حفظ محیط زیست، کاهش آلودگی خاک و آب، کاهش نیاز به زمین جهت دفع، ایجاد اشتغال و توسعه صنایع بازیافت و در نهایت قدم برداشتن در راستای توسعه پایدار اشاره نمود. این تحقیق براساس هدف تحقیق، کاربردی و بر اساس ماهیت داده ها از نوع کیفی و به لحاظ جمع آوری داده ها و اطلاعات، غیرآزمایشی ( مطالعه موردی ) می باشد که با استفاده از پرسشنامه و نظرات خبرگان دانشگاهی و مشاوران و پیمانکاران صنعت ساخت و ساز در شهر تهران در سال 1397 و 1398 تهیه شده است. بیشترین سهم ساخت و ساز در شهر تهران مربوط به تخریب بناهای قدیمی و بافت های فرسوده و نوسازی آنها می باشد. لذا باتوجه به محدودیت مکانی و مسیرهای تردد در این گونه بافتها، گزینه های مختلفی جهت جداسازی و تفکیکاز مبدا پسماندهای ساختمانی در شهر تهران شناسایی شد. برای تعیین اولویت بندی روشها براساس شرایط شهر تهران، از تکنیک سلسله مراتبی استفاده شد. در نهایت گزینه جداسازی توسط مالک یا کارفرما و فروش به پیمانکاران خرید پسماند، با اختصاص مکان یا نصب ظروف برای تفکیک و آموزش به عوامل خود در سایت، با وزن 308 / 0 به عنوان بهترین روش تفکیک از مبدا پسماندهای ساختمانی در شهر تهران انتخاب شد. وزن نهایی معیار ها نشان دهنده بیشترین وزن برای معیار فرهنگی و اجتماعی با وزن 372 / 0 و پس از آن معیار صرفه اقتصادی و سودآوری با وزن 226 / 0 می باشد.

لینک کمکی