دانلود فایل word شناسايي خرابي در صفحات چندلايه کامپوزيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسايي خرابي در صفحات چندلايه کامپوزيت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

خرابی ها سبب کاهش عمر مفید سازه می شوند و در برخی موارد بی توجهی به این آسیب های محلی منجر به فروریزش و خرابی کلی سازه شده است. بنابراین به کارگیری روش هایی برای شناسایی زودهنگام خرابی ها امری مهم و ضروری است. هدف این پژوهش تشخیص وجود خرابی و شناسایی مکان آن در صفحه کامپوزیت با استفاده از پاسخ های دینامیکی و استاتیکی صفحه سالم و آسیب دیده است. بدین منظور از یک روش تحلیلیمبتنی بر تئوری تغییر شکل برشی مرتبه ی اول استفاده شده است. معادلات مربوطه استخراج و در نرم افزار متلب پیاده سازی می شود . در ادامه صحت سنجی عددی مدل با کمک مراجع معتبر انجام می گردد. به منظورشناسایی محل آسیب دیده، سناریوهای خرابی تک گانه، دوگانه و چندگانه اعمال می شود و برای شناسایی محل آسیب از مشتقات اشکال مودی استفاده می گردد.

لینک کمکی