دانلود فایل word شناسايي آسيب در سازه ها با استفاده از روش آنتروپي موجک نسبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسايي آسيب در سازه ها با استفاده از روش آنتروپي موجک نسبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

الگوریتم های شناسایی آسیب یکی از مهمترین مراحل شناسایی آسیب در پایش سلامت سازه ها هستند. داده های سازه اولیه آسیب ندیده بر اساس الگوریتم های مقایسه ای، با داده های سازه آسیب دیده مقایسه شده و بر اساس نتایج این الگوریتم ها مکان آسیب شناسایی می گردد. در این مقاله الگوریتم شناسایی آسیب براساس روش آنتروپی موجک نسبی، برای سازه پیشنهاد می- شود. استفاده از تعریف تبدیل موجک گسسته به همراه آنتروپی موجک پایه الگوریتم شناسایی آسیب روش پیشنهادی را تشکیل می دهد. تبدیل موجک امکان تحلیل همزمان هم در دامنه فرکانس و هم در دامنه زمان را فراهم می کند که این خاصیت در الگوریتم های شناسایی آسیب یک مزیت به حساب می آید. از مزایای این روش پیشنهادی فراهم شدن امکان پردازش داده های تصادفی پاسخ ناشی از رفتارهای دینامیکی ناشناخته نظیر رفتار لرزه ای غیر خطی توسط پردازش چندتایی سیگنال با استفاده از تبدیل موجک گسسته می باشد همچنین امکان تشخیص همزمان چند آسیب نیز در این روش وجود دارد. بر این اساس الگوریتم شناسایی حساس امکان شناسایی آسیب های کوچک را نیز فراهم می سازد. بمنظور نمایش سازگاری و حساسیت روش پیشنهادی، از مدل عددی سازه قاب 3 بعدی برای سناریوهای گوناگون آسیب استفاده شده است.روش پیشنهادی، قابلیت تعیین مکان آسیب را داشته و به عنوان یک روش موثر در مقایسه با روش های دیگر تشخیص آسیب، استفاده می شود.

لینک کمکی