دانلود فایل word شاخصه هاي توسعه پايدار در پياده راه هاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شاخصه هاي توسعه پايدار در پياده راه هاي شهري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

توسعه پایدار حالت تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه است که هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان است. دستیابی به توسعه پایدار شهری به منظور بهره برداری مناسب از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن میان انسان، اجتماع و طبیعت، هدف نهایی برنامه ریزان و مدیران توسعه شهری می باشد. امروزه کیفیت و جذابیت فضاهای عمومی شهری به یکی از مهم ترین محرکه های توسعه یافتگی بدل گردیده است که در این میان پیاده راه ها به دلیل قابلیت های خاص خود در ایجاد فرصت تعاملات اجتماعی و نیز به عنوان پهنه هایی چند عملکردی از نقشی اساسی برخوردارند. در این مقاله در نگاه کلی توسعه پایدار شهری مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا به تحلیل و بررسی مبانی نظری آن و نیز در ادامه با در نظر گرفتن اهمیت موضوع این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و بر اساس داده ها و اطلاعات حاصله از مطالعه منابع کتابخانه ای، اسناد و نوشته های مربوطه به این امر به عنصر شناسی و ارزیابی ابعاد و مباحث توسعه پایدار شهر و نیز شاخصه های آن پرداخته است.

لینک کمکی