دانلود فایل word رويکرد اقتصادي توسعه روستايي در شرايط خشکسالي مطالعه موردي: روستاي چنار سفلي, شهرستان اسدآباد, استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رويکرد اقتصادي توسعه روستايي در شرايط خشکسالي مطالعه موردي: روستاي چنار سفلي, شهرستان اسدآباد, استان همدان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

امروزه کمبود منابع آبی و خشکسالی های پی در پی در سراسر نقاط کشور آسیب های جبران ناپذیری را به جامعه روستایی و کشاورزی وارد نموده که افزایش رو به رشد مهاجرت از روستاها به شهرها یکی از پیامدهای آن است. مقاله حاضر به بررسی شرایط کنار آمدن خانوارهای روستایی با مخاطراتی از جمله خشکسالی, تحت عنوان تاب آوری می پردازد. در این پژوهش با نگاهی به رویکرد روستا چنار سفلی از توابع شهرستان اسدآباد استان همدان, مفهوم تاب آوری در مقابل مهاجرت واقع می گردد. هدف از این مطالعه, بررسی تاثیرات خشکسالی بر معیشت روستاییان و تحلیل دلایل تاب آوری و یا عدم کنار آمدن با شرایط و در نهایت مهاجرت است. روش تحقیق در این بررسی به صورت کتابخانه ای-پیمایشی و استفاده از داده های پرسشنامه ای و روش های توصیفی, تحلیلی مانند آزمون معنا داری T و بررسی روابط متغیر ها با یکدیگر از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن است که به وسیله نرم افزار STATA تخمین زده شده است. برای این منظور علاوه بر چندی از خبرگان روستا با گروهی از روستاییان نیز مصاحبه شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که وجود تعاملات و وابستگی های اجتماعی و محیطی به خصوص درمیان افراد مسن تر منجر به تاب آوری بیشتر خانوار ها در شرایط خشکسالی شده است.

لینک کمکی