دانلود فایل word روش هاي نوين پوش آور براي سازه هاي بلندمرتبه با ميان قاب هاي بنايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word روش هاي نوين پوش آور براي سازه هاي بلندمرتبه با ميان قاب هاي بنايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با توجه به سادگی و سرعت انجام و سهولت تفسیر نتایج در روش های تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور) نسبت به تحلیل های دینامیکی غیرخطی که به عنوان دقیق ترین روش تحلیلی لرزه ای هستند تحلیل های استاتیکی به سرعت توسعه یافته و مورد استقبال قرار گرفته اند. در یک دهه اخیر، روش های نوینی به منظور بهبود عملکرد تحلیل های پوش آور سنتی ارائه شده اند که اثر مودهای بالاتر و تغییرات مشخصات مودال سازه در طول بارگذاری را نیز در نظر می گیرند. این روش ها به عنوان روش تحلیل پوش آور بهنگام شونده یا تطبیقی در سال های اخیر گسترش یافته و بسیار مورد توجه بوده اند. در این روش ها، الگوهای بارگذاری در هر مرحله از تحلیل با توجه به خصوصیات دینامیکی غیر الاستیک سازه، بهنگام می شوند. در مورد تحلیل های پوش آور نوین، در نظر گرفتن تاثیر مودهای بالاتر و همچنین نامنظمی سازه اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش، سه سازه بلند مرتبه با 15، 20 و 25 طبقه و به صورت نامنظمی هندسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. همچنین در تحلیل این سازه ها، اثر میان قاب های بنایی نیز در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل های دقیق غیرخطی دینامیکی، مرجع موردنیاز برای بررسی نتایج تحلیل های پوش آور بوده و تحلیل های سنتی شامل بارگذاری مثلثیی و یکنواخت و تحلیل های پوش آور نوین، با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نشان دهنده تفاوت معنادار بین تحلیل های سنتی و بهنگام شونده هستند.

لینک کمکی