دانلود فایل word رسيدن به شهر ايده آل (با تاکيد بر شاخص هاي شهرسالم، شهرهوشمند، شهر شاد و شهر خلاق)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رسيدن به شهر ايده آل (با تاکيد بر شاخص هاي شهرسالم، شهرهوشمند، شهر شاد و شهر خلاق) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

با شروع عصر صنعتی شدن دامنه ی مشکلات و مسائل شهرها تمام طیف ها، طبقات و اقشار اجتماعی را در بر گرفته است. مشکلاتی از نوع انواع آلودگی ها در سرزمین ، مشکلات تولید شده ناشی از تراکم جمعیتی ، فعالیت های اجتماعی، دشوارهای ها دسترسی و ارتباطات شهری و غیره، دولت های ملی و محلی را به چالش طلبیده و موضوع بحث روشنفکران ،فیلسوفان، جامعه شناسان و شهرسازان و معماران قرار گرفته است. زمان زیادی سپری شد تا مسئولان و شهرسازان دریافته اند که دیگر شکل شهرها صرفا تابع اراده مسئولان و یا برنامه ریزان شهری نیست . شکل شهرها انعکاس بلوغ و رشد اجتماعی ، فرایند اشتراک منافع نیروها و کانون های قدرت سیاسی و اجتماعی است. شکل خوب شهر به میزان رشد عرصه های عمومی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم با مسئولان و برنامه ریزان بستگی دارد. مشکلاتی که امروزه شهرها را دربر گرفته، علاوه بر بسیج عمومی نیروها و فعالیت ها نیازمند تقویت دانش فنی و روش های اجرایی در بهبود شرایط زیست انسان است. در این راستا موثرترین روش آن است که از آخرین تجربیات داخلی و خارجی مطلع گردیده و ضمن انتخاب روش های اصلح ، آن را با شرایط و امکانات داخلی هماهنگ کنیم. با توجه به این مشکلات نظریه ها و طرح هایی ارائه شد که باعث ظهور شهرهای گوناگون در سطح کشورهای صنعتی و سپس در کشورهای درحال توسعه نظیر شهر سالم، شهر خلاق، شهر شاد، شهر هوشمند و... شد. دراین پژوهش به بررسی شاخص های مختلف طرح های مطرح شده برای رسیدن به شهر ایده ال میپردازیم. این تحقیق از نوع توسعه ای کاربردی بوده و بر اساس روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در نهایت بررسی شاخص های نظریه های داده شده ما را به داشتن یک شهر ایده آل یا آرمان شهر رسانده است.

لینک کمکی