دانلود فایل word راهکارهاي ايستاي سرمايش و گرمايش در ساختمان هاي صفر انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word راهکارهاي ايستاي سرمايش و گرمايش در ساختمان هاي صفر انرژي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

بخش زیادی از انرژی جهان در بخش ساختمانی (مراحل مختلف ساخت و بهره برداری) به مصرف می رسد. گسترش مفهوم صفر انرژی در معماری منجر به ارتقا بهره وری انرژی و کاهش فشار بر منابع محدود انرژی جهان خواهد شد. یک ساختمان صفر انرژی قادر است با کاهش مصرف انرژی و تولید انرژی تجیدپذیر، نیازش به انرژ در یک دوره یک ساله را پاسخ گو باشد. در مقاله پیش رو مفهوم ساختمان صفر انرژی و مفاهیم وابسته بدان مورد تشریح قرار می گیرند. آنگاه با تمرکز بر تکنیک های ایستا در زمینه سرمایش و گرمایش پس از ارائه تعریف و پیشینه تکنیک های ایستا به تشریح کاربرد انواع این تکنیک ها در ساختمان های صفر انرژی پرداخته خواهد شد و در نهایت با تحلیل نمونه هایی نحوه کاربست این نوع تکنیک ها در این نوع بناها مورد تدقیق قرار خواهد گرفت.

لینک کمکی