دانلود فایل word در نظر گرفتن جرم و فاصله مواد منفجره در بررسي براکت هاي بتن مسلح مقاوم سازي شده تحت اثر بارگذاري انفجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word در نظر گرفتن جرم و فاصله مواد منفجره در بررسي براکت هاي بتن مسلح مقاوم سازي شده تحت اثر بارگذاري انفجار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

در روش های مقاوم سازی با فایبر کربنی، علاوه بر روش دورپیچ و پلیت روی سطح می توان از روش نزدیک سطح نیز استفاده نمود. با توجه به مشکلات ایجاد شده در روش دورپیچ و پلیت روی سطح شامل جداشدن بین بتن و فایبر، نداشتن عملکرد مناسب این روشها در برابر حرارت ، اشکال در همسان کردن مقاومت ماتریسی فایبر و بتن و ایجاد اشکال در طرح معماری و نمایان بودن آن ، روش نزدیک سطح کاربرد گسترده ای پیدا کرد. با توجه به اهمیت مقاوم سازی سازه ها در برابر بار انفجار، در این تحقیق بررسی افزایش مقاومت خمشی و برشی کربل های بتنی با استفاده از روش مقاوم سازی با فایبر کربنی نزدیک سطح تحت اثرانفجار نزدیک به روش عددی مد نظر می باشد. بدین منظور فواصل 5 ، 10 و 15 متری فاصله و جرم مواد منفجره 50 ، 100 و 200 کیلوگرم TNT به عنوان متغیرهای این تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج کار نشان داده است با افزایش فاصله مواد منفجره از 5 به 10 و 15 متر تنش ایجاد شده در اجزای کربل کاهش می یابد.

لینک کمکی