دانلود فایل word تدوين و طراحي الگوي برنامه ريزي شهري استراتژيک بازاريابي صنعت توريسم ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تدوين و طراحي الگوي برنامه ريزي شهري استراتژيک بازاريابي صنعت توريسم ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی شهری استراتژیک بازاریابی برای توسعه صنعت توریسم ایران می باشد، این صنعت که یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر به شمار می رود، نقش مهمی در توسعه ی پایدار محلی ایفا می کند. گردشگری به عنوان ابزار توسعه ای مهم برای اقتصاد ملت ها شناخته شده است و اهمیت آن در عصر حاضر، بیش از همه وابسته به چرخه ی اقتصادی است که قابلیت بالایی در زمینه ی پویایی اقتصاد محلی و بین المللی دارد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی است، همچنین از آنجایی که ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد و محقق از طریق پاسخ دهندگان اقدام به جمع آوری اطلاعات نموده است، یک نوع تحلیل میدانی است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه مسئولان دستگاه های اجرایی در رابطه با صنعت توریسیم و کارمندان و شرکت های خصوصی در این رابطه و همچنین توریست هایی که از ایران بازدید می کنند می باشند . با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و بزرگ بودن آن اقدام به نمونه گیری خوشه ای در دسترس نموده که حجم نمونه به دست آمده 387 نفر می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نیز از طریق نسخه 18 نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت، این پژوهش دارای چهار فرضیه می باشد، که همگی مورد تائید قرار گرفتند در نتایج به دست آمده متغیرهای اثرات توسعه جهانگردی، نگرش محیطی، پشتیبانی از رقابتی استراتژی بیشترین تاثیر را بر متغیر توسعه و برنامه ریزی شهری در جاذبه های گردشگری دارد.

لینک کمکی