دانلود فایل word تخمين مرز گنبد نمکي هامبل با استفاده از فيلترهاي تخمين لبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تخمين مرز گنبد نمکي هامبل با استفاده از فيلترهاي تخمين لبه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف ژئوفیزیک و کاربرد آن در زمین عبارت است از تعیین ترکیب و رفتارهای درونی و بیرونی زمین استفاده از روش های ژئوفیزیکی و اندازه گیری خصوصیات فیزیکی سنگ های زیرسطحی، راه حل مناسبی برای بررسی ساختارهای زیرسطحی و اکتشاف ذخایر مدفون در زیر زمین (از قبیل نفت، گاز، آب، کانی ها و ...) هستند. کاوش های گرانی و مغناطی سسنجی به دلیل سادگی و کم هزینه بودن از جمله روش های پرکاربرد ژئوفیزیکی هستند که برای اکتشافات مقدماتی به کار می روند . در این تحقیق با استفاده از فیلترهای مشتق قائم درجه اول و فازمحلی، اقدام به بررسی چشمه های بی هنجاری گنبد نمکی هامبل ( Humble ) واقع در آمریکا شده است. برای این منظور ابتدا این فیلترها برروی مدل های مصنوعی اعمال می شوند تا قابلیت هرکدام از این فیلترها مشخص گردد و در انتها بر روی داده های واقعی اعمال می گردند. نتایج حاصل از این فیلترها، مرز و گستردگی سطحی بیشتری را نسبت به نقشه بوگه کامل اولیه نشان می دهد که این خود، مزیت فیلترهای تخمین مرز است.

لینک کمکی