دانلود فایل word تحليل و ارزيابي شهرالکترونيک در راستاي توسعه پايدارشهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل و ارزيابي شهرالکترونيک در راستاي توسعه پايدارشهري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

بحث توسعه شهرها در شبکه جهانی مطرح شده است و هر روز شهرها و شهرک های جدیدی در فضای مجازی ساخته می شوند که نه تنها برعوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی تاثیر می گذارند. مسائل و مشکلات شهری نیز حل می کنند. در هر صورت امروزه اقدام و برنامه ریزی درخصوص مفاهیم چون شهر الکترونیک تبدیل به یک ضرورت شده و نباید به همین کلمه بسنده نمود، هدف این پزوهش تحلیل شهر الکترونیک و در رراستای توسعه پایدار شهری می باشد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد داده های تحفیق از طریق مطالعات کتابخانه ای، اینترنت، و مستندات آماری و مطالعات میدانی حاصل شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد شهر الکترونیک نقش معنا داری در توسعه پایدار شهری ایفا می کند.

لینک کمکی