دانلود فایل word تحليل و آناليز بهينه فرم و جهت گيري مدرسه در منطقه تبادکان مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل و آناليز بهينه فرم و جهت گيري مدرسه در منطقه تبادکان مشهد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

فضاهای آموزشی یکی از حوزه های معماری محیطی هستند که نقش عمده ای را در یک جامعه ایفا می کنند. نقش آموزش در توسعه جامعه انکارناپذیر است. بی توجهی و ناآگاهی در طراحی فضاهای آموزشی در بسیاری از کشورها نتایج نامطلوبی خود را نشان داده است. عدم توجه به طراحی همساز با اقلیم در مدارس باعث شده است که علی رغم مصرف بالای انرژی و بارهای سرمایشی و گرمایشی باعث افزایش قیمت حامل های انرژی می شود. و در صورت برآورده نشدن آسایش حرارتی باعث گرما یا سرمای ناخوشایند در مدرسه و در ادامه باعث عدم تمرکز دانش آموزان می شود. در این راستا در پژوهش حاضر به بررسی جهت وفرم بهینه ساختمان مدرسه در منطقه تبادکان مشهد پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر بر توصیفی تحلیلی بوده است که در آن از نرم افزار دیزاین بیلدر استفاده شده است. - در فرم مستطیل کمترین مصرف بارهای گرمایشی سالانه در جهت گیری های مختلف مربوط به شمال شرقی جنوب غربی می باشد با 11568 کیلووات ساعت است. درفرم ال مصرف بارهای گرمایشی، نتیجه گیری نهایی جهت گیری شرقی غربی نسبت به دیگر جهت گیری ها با 21931.3کمترین مقدار مصرف را دارا است. در نتیجه فرم مستطیل نسبت به فرم ال کمترین مصرف انرژی را داراست. در فرم مستطیل مصرف بارهای سرمایشی، طبق نمودار در جهت شرقی غربی با 1157.98 کیلووات ساعت مصرف انرژی کمترین مقدار مصرف را در بین تمام جهات دارا است.

لینک کمکی