دانلود فایل word تحليل نهاد شوراي اسلامي شهر در مديريت شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل نهاد شوراي اسلامي شهر در مديريت شهري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مدیریت شهر به عنوان یک رویکرد نوین در حل معضلات و مشکلات بوجود آمده در جامعه نقش مهمی به عنوان یک حکومت محلی در عرصه زندگی شهری ایفا می نماید. شوراهای شهر به عنوان یک عنصر از مدیریت شهری در اداره شهرها در سطح محلی نقش مهمی بر عهده گرفته است. تشکیل شوراهای اسلامی، می تواند نقطه عطفی برای مدریت مشارکتی در ایران باشد. شورای شهر مجلسی محلی در سطح شهر ها بوده که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب می شوند. وظیفه اصلی این مجلس انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری ها می باشد. شورای هر استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه هر استان تشکیل می شود. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی عملکردهای شوراهای اسلامی شهر و نمود آن در مدیریت شهر می باشد. در ابتدا به تحلیل و بررسی مفهوم آن و نیز در ادامه با در نظر گرفتن اهمیت موضوع این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و بر اساس داده ها و اطلاعات حاصله از مطالعه منابع کتابخانه ای، اسناد و نوشته های مربوطه به این امر به عنصر شناسی و ارزیابی ابعاد و مباحث منوط به آن پرداخته است.

لینک کمکی