دانلود فایل word تحليل فضايي محور گردشگري بر مبناي دسترسي به تسهيلات و خدمات نمونه موردي: محور گردشگري زنجان، طارم . ماسوله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل فضايي محور گردشگري بر مبناي دسترسي به تسهيلات و خدمات نمونه موردي: محور گردشگري زنجان، طارم . ماسوله :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

نحوه پراکنش عناصر و مطلوبیت دسترسی به زیرساخت های گردشگری در انتخاب مقصد، مدتزمان اقامت و تعیین الگوی رفتاری گردشگران و در نتیجه توسعه اقتصاد محلی یک محور گردشگری نقش مهمی دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی وضعیت پراکندگی خدمات و تسهیلات گردشگری و میزان مطلوبیت دسترسی به زیرساخت های گردشگری در محور گردشگری زنجان- طارم – ماسوله است. این پژوهش، از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ ماهیت، از نوع تحقیقات کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات ترکیبی از روش های میدانی و کتابخانه ای است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آنتروپی شانون، تکنیک کوپراس و نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بخش وسیعی از محدوده مورد مطالعه به لحاظ وضعیت پراکندگی عناصر گردشگری و میزان مطلوبیت دسترسی به زیر ساخت های مورد نیاز گردشگری مرکز گردشگری شهر زنجان و شهر ماسوله نسبتا خوب، محور شیت متوسط و محور شیرین سو و تهم در پهنه ضعیف قرار دارد که این موضوع از ضرورت برنامه ریزی یکپارچه، جامع وسرمایه گذاری برای تقویت زیرساخت ها و فراهم سازی امکانات توسعه گردشگری در محور مورد مطالعه حکایت دارد.

لینک کمکی