دانلود فایل word تحليل عوامل موثر بر عزت نفس جوانان در راستاي افزايش مشارکت اجتماعي (نمونه موردي: محله حجاب ، منطقه 10 شهرداري مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل عوامل موثر بر عزت نفس جوانان در راستاي افزايش مشارکت اجتماعي (نمونه موردي: محله حجاب ، منطقه 10 شهرداري مشهد) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

عزت نفس، عبارت است از احساس ارزشمند بودن، این حس ازمجموعه ی افکار، احساسات ، عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی می شود. عزت نفس از اصلی ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت است و از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر موردتوجه پژوهشگران و صاحب نظران روان شناسی و علوم تربیتی قرار گرفته است . دانشمندان بسیارى به این نتیجه رسیده اند که جوانان برخوردار از عزت نفس بالا افرادى هستند که با احساس اعتماد به نفس و بهره برى از استعداد و خلاقیت خود به ابراز وجود می پردازند و به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می گیرند . به اعتقاد روان شناسان، شخصیتی که از عزت نفس بالایی برخوردار است خود را به گونه اى مثبت ارزشیابی کرده و برخورد مناسبی با نظریات مثبت خود و دیگران دارد ؛ لزوم مشارکت جوانان در تمام فعالیت های اجتماعی امروزه در همه جوامع پذیرفته شده و روزبه روز نیز بر اهمیت آن افزوده می شود. تحقیق حاضر با هدف افزایش مشارکت اجتماعی جوانان به منظور ارتقاء عزت نفس می باشد که در این تحقیق، با استفاده از نظریه های مشارکت به منزله پشتوانه نظری، رابطه بین عزت نفس و شخصیت جوانان و عوامل اجتماعی با مشارکت تحت بررسی قرار گرفت . روش انجام پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ابزار های گرداوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای می باشد . گروه هدف جوانان 18 تا 25 ساله محله حجاب در منطقه 10 شهر مشهد با حجم جامعه آماری 90 نفر با تکنیک پرسشنامه انجام شده است . در روش تحلیل این پژوهش از نرم افزار spss استفاده شده است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که در پی بررسی ابزارها و روشهای نوین تحلیل عوامل موثر بر عزت نفس جوانان در راستای افزایش مشارکت اجتماعی آن ها رابطه معنا داری وجود دارد . در این محله با استفاده از پتانسیل های موجود توانسته ایم به اهداف اصلی یعنی افزایش مشارکت اجتماعی جوانان به منظور ارتقاء عزت نفس برسیم.

لینک کمکی