دانلود فایل word تحليل خطر لرزه اي احتمالاتي شهر کاشان به روش شبيه سازي تصادفي حرکت قوي زمين بر مبناي کاتالوگ مصنوعي زلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل خطر لرزه اي احتمالاتي شهر کاشان به روش شبيه سازي تصادفي حرکت قوي زمين بر مبناي کاتالوگ مصنوعي زلزله :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

زمین لرزه یکی از پدیده های طبیعی کره زمین است که اثرات زیانبار و ویرانگری بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جامعه انسانی می گذارد. کشور ایران در نوار لرزه خیز آلپ هیمالیا، که از جنوب اروپا تا شرق و جنوب شرق آسیا ادامه دارد، واقع گردیده و در ردیف کشورهای لرزه خیز جهان قرار دارد که می بایسیت در طراحی سازه ها بسیار مورد توجه قرار گیرد. جهت طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله، درک بهتر و آشنایی با جنبش نیرومند زمین که انتظار رخداد آن در طول عمر مفید سازه می رود، از اهمیت بالایی برخوردار است . جهت شناخت بهتر ویژگی های جنب نیرومند زمین، نمودار حرکت زمین از جمله شتاب نیرومند زمین در هنگام رویداد زمین لرزه های متوسط تا بزرگ را باید بدست آورد و این امر به وسیله ی دستگاه های شتاب نگار موجود در محل و رخداد زمین لرزه در گستره ی نزدیک ساختگاه میسر می شود. محاسبه شتاب های زمین لرزه و نیروی ناشی زلزله در سازه همراه را عدم قطعیت هایی می باشد که می توان از روش های تحلیل خطر و به صورت احتمالاتی به بررسی مسائل پرداخت. در این مقاله تحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی منطقه (منطقه مورد نظر شهر کاشان ) به روش شبیه سازی تصادفی حرکت قوی زمین و بر مبنای کاتالوگ مصنوعی زلزله بررسی شد بدین منظور از روش شبیه سازی مونت کارلو با 5 سیناریو استفاده شد و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار MATLAB صورت گرفت و مشخص گردید که 5 سناریوی مدلسازی شده در مونت کارلو دارای نتایج سازگاری در بزرگاهای بزرگ و کم سازگارتر در بزرگاهای کوچک است و اختلاف از میانگین تعداد بزرگاهای شبیه سازی شده هر سناریو را نشان می دهد که در بزرگاهای کوچکتر اختلاف بیشتر است . همچنین نقاط ضعف و قوت روش مونت کارلو مورد بررسی قرار گرفت.

لینک کمکی