دانلود فایل word تجارت توسعه شهري پايدار در جهان و ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تجارت توسعه شهري پايدار در جهان و ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

شهرها پس از انقلاب صنعتی شرد و توسعه سریعی یافتند و این رشد و توسعه که تاکنون نیز ادامه داشته است، آثار زیبانباری را بر محیط زیست و روح و جسم انسان ساکن آن وارد ساخته است. این آثار انسان را به فکر ارائه راه حل وادشات که از این رهگذر الگو و راهبرد توسعه پایدار و تبلور یافت. توسعه پایدار شهری مفهومی است که در دهه های اخیر توجه زیادی را به خود معطوف نموده است و تلاش دارد تا از طریق فعال سازی نظام های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی بتوان در زمینه رشد و نمو شهری ما نسبت به نیازهای نسل امروز را بدون به خطر انداختن نیازهای نسل آینده فراهم آورد. این نوشتار با مطالعه منابع کتابخانه ای به دست آمده است و سعی دارد با ارائه نمونه های موردی از توسعه پایدار در جهان و ایران به روش توصیفی تحلیلی اصول و راهکارهای آنها را روشن سازد. نمونه ها به گونه ای انتخاب شده اند تا بتوانند حوزه گسترده ای از اقدامات در راستای پایداری را نمایان سازند.

لینک کمکی