دانلود فایل word تبيين راهکاري در تحقق مديريت يکپارچه شهري با بکارگيري زيرساخت اطلاعات مکاني ( SDI ) (با تاکيد بر اهميت موضوع در ساختار مديريت شهري ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تبيين راهکاري در تحقق مديريت يکپارچه شهري با بکارگيري زيرساخت اطلاعات مکاني ( SDI ) (با تاکيد بر اهميت موضوع در ساختار مديريت شهري ايران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مدیریت شهری شامل عناصر و عملکردهای متعددی است، ارتباط بین اجزای موثر در عملکرد مدیریت شهری همواره یکی از چالش های مدیریت شهری است، تعدد سازمان ها با عملکردهای مختلف در حوزه مدیریت شهری باعث تفرق عملکردی و موازی کاری در حوزه مدیریت شهرهاست، از طریف عدم ارتباط ساختاری و سیاسی در نظام مدیریت شهری کشور باعث تفرق سیاسی شده، است. مطالعات فراوان در حوزه مدیریت شهری کشور این دو عامل را مهمترین مشکلات فراوری مدیریت یکپارچه شهری دانسته و از این روی اصلاح ساختار مدیریت شهری را پیشنهاد کرده اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به تشریح مسئله تحقیق پرداخته و با تاکید بر تفرق عملکردی در ساختار مدیریت شهرهای کشور نبود زیرساخت اطلاعات یکسان و استاندارد در سیستم مدیریت شهری را یکی از مهمترین دلایل عدم شکلگیری مدیریت واحد شهری در کشور می داند، این تحقیق کوشیده با مطالعه ساختار SDI و مدل های موفق آن راه کارهای مناسبی برای تشکیل بانک اطلاعاتی مشترک بین دستگاه های مختلف را بیابد، در نهایت الگویی ترکیبی که ناشی از همکاری همه ی دستگاه های متولی، خدمات رسان، ناظر و سیاس گذار در میریت شهری کشور هستند به همراه نقش ذی نفعان در آن را به عنوان الگوی مناسب برای تشکیل زیرساخت اطلاعات مکانی در راستای تحقیق مدیریت یکپارچه شهری معرفی می کند.

لینک کمکی