دانلود فایل word تاثير نظريات و سبک هاي معماران غربي در معماري معاصر ايران با بررسي و تحليل کارهاي مايکل گريوز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير نظريات و سبک هاي معماران غربي در معماري معاصر ايران با بررسي و تحليل کارهاي مايکل گريوز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

تاثیر نفوذ فلسفه و دیدگاه های معماران غرب بر روی معماری معاصر ایران، قابل اهمیت است. این مقاله تفکرات پست مدرنیستی و پارامتر های پست مدرنی که گریوز دنباله روی آنان بوده را مورد بررسی قرار می دهد و رد پای این پارامترها در آثار معماران معاصر ایرانی ارزیابی می شود. یافتن ساز و کار معماری گریوزی که برآمده از اندیشه های پست مدرنیست کلاسیسیم است و تطبیق آن با هشت اثر معماری معاصر ایرانی شاید بتوان به درک درست و آگاهانه تری از روند از هم گسیخته معماری معاصر ایرانی رسید. در مقاله حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و میدانی پارامتر های معماری گریوز و تئوری معماری پست مدرن مورد تحقیق قرار گرفته و از میان بناهای معماری که در دهه هفتاد تا هشتاد شمسی ایران مورد تقدیر قرار گرفته به روش زمینه ای و نظر متخصصین، هشت بنا انتخاب شد. میزان تاثیر گذاری و نحوه ی تاثیر پذیری این آثار معماری از اندیشه های پست مدرنیستی معماری مایکل گریوز، مورد مداقه قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است با هدف بررسی آثار و نظریات مایکل گریوز و ریشه یابی فاکتورهای طراحی وی و سبک پست مدرنیکه پیروی کرده در پی نوع نگاه تحلیلی به آثار وی می باشد، با تطبیق مدل مفهومی مستخرج از خوانش نظریه پست مدرن در آثار معماری گریوز به روش استدلال قیاسی، در جستجوی یافتن میزان تاثیر وی بر روی با آثار معماری معاصر ایران است تا بدین روش به درک بهتر از معماری معاصر کشورمان منتج شود. از جمله توجه به پوسته تزیینی و معماری تمثیلی و بکارگیری فرمالیستی سبک های تاریخی در بررسی یافته ها می توان اشاره کرد.

لینک کمکی