دانلود فایل word تاثير طراحي مرکز کشاورزي در توسعه پايدار با استفاده از انرژي هاي نوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير طراحي مرکز کشاورزي در توسعه پايدار با استفاده از انرژي هاي نوين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

کشورهای در حال توسعه، در طی سالهای اخیر به دلیل نرخ رو به رشد جمعیت خود و نیاز به تامین غذا برای آنها دست به توسعه کشاورزی خود زدهاند. کشاورزی را نمیتوان گسترش نداد زیرا هر روز به جمعیت کره زمین و افراد نیازمند غذا افزوده میشوند پس باید از توسعه پایدار و کشاورزی پایدار برای پاسخگویی به نیاز همگان استفاده کرد. محیط را نباید رها و آسیبهای وارده به آنرا نادیده گرفت برای اینکه آسیبهای وارد بر آن پایدار خواهند شد . رشد کشاورزی، فقرزدایی و محیط زیست پایدار از هدفهایی به شمار میآید که ممکن است در بیشتر کشورها، مانند یکدیگر نباشد و همچنین نباید انتظار داشت که هم زمان بتوان به این سه مهم دست یافت، زیرا اغلب دستیایی به این هدفها مستلزم اوضاع و شرایط اجتماعی-اقتصادی و کشاورزی زیست-بومی حاصل است و همچنین باید کوشید تا در جهت توسعه کشاورزی آسیب های احتمالی به محیط زیست را کاهش داد. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است سعی بر آن است تا بتوان با طراحی مرکز کشاورزی در جهت توسعه پایدار اقدام کرده و از انرژی های نوین در جهت کاهش آسیب های زیست محیطی در آن بهره برد.

لینک کمکی