دانلود فایل word تاثير بهسازي خاک به روش غيراشباع سازي با حباب هوا بر تغييرشکل ناشي از روانگرايي به کمک آزمايش ميزلرزه و پردازش تصوير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير بهسازي خاک به روش غيراشباع سازي با حباب هوا بر تغييرشکل ناشي از روانگرايي به کمک آزمايش ميزلرزه و پردازش تصوير :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

روانگرایی خاک یکی از پدیده هایی است که در بسیاری از زمین لرزه ها خسارات جانی و مالی سنگینی از خود به جا گذاشته است. از همین رو محققین بسیاری به بررسی راه های مقابله با این پدیده روی آورده اند. یکی از روش های نوین برای مقابله با روانگرایی، بهسازی آن به روش غیراشباع سازی است. در این روش مقداری هوا به خاک ماسه ای اشباع تزریق شده و این هوای محبوس، اضافه فشار حفره ای ایجاد شده در خاک را مستهلک کرده و از وقوع روانگرایی جلوگیری می کند. در این مقاله به بررسی تاثیر بهسازی خاک به روش غیراشباعسازی به کمک تزریق مصنوعی هوا بر تغییرشکل و رفتار خاک ماسه ای پرداخته شده است. به این منظور یک سری آزمایش میزلرزه صورت گرفته است. نتایج این آزمایش ها نشان داده است که با تزریق هوا درون خاک، تغییرشکل ایجاد شده و نشست خاک در اثر روانگرایی به صورت چشمگیری کاهش می یابد. همچنین نتایج پردازش تصویر روی این آزمایش ها نشان داده است که نرخ کرنش و برش وارده بر خاک، با تزریق هوا کاهش یافته و در نتیجه پتانسیل وقوع روانگرایی نیز کاهش می یابد. عمق لایه روانگراشده نیز در اثر بهسازی با حباب هوا کاهش یافته است.

لینک کمکی