دانلود فایل word تاثير المان هاي شهري بر روي حس مکان و هويت شهري (مطالعه موردي شهرداري رشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير المان هاي شهري بر روي حس مکان و هويت شهري (مطالعه موردي شهرداري رشت) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

در شرایطی که شکل کالبدی شهر با شتاب زیادی دستخوش تغییرات بود و مفاهیم موجود در بافت و کالبد شهر نیز تحت تاثیر این امر بوده و در شرایط جایگاه المان های شهری به عنوان عناصر هویت بخش شهر دو چندان می کرد.المان های شهربه عنوان یکی از اصلی ترین اجزای شهر،می تواند نقش به سزایی در ایجاد روابط عاطفی افراد با فضاهای شهری و به تبع آن ارتقاع سرزندگی و پویایی این گونه فضاها می نمایند و بر حس مکان و خاطرات جمعی شهروندان تاثیر می گذارد. بنابراین بررسی نقش المان های شهری بر ایجاد حس تعلق و وابستگی به مکان در فضاهای عمومی شهرهای امروزی امری ضروری است ، در راستای این امر هدف پژوهش تاثیر المان های شهری بر حس مکان و هویت شهر را مورد مطالعه قرار گرفته شده.در پژوهش حاضر بر مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات و اسناد موجود از روش تحلیلی_توصیفی در شهر رشت استفاده شده است .این پژوهش پس از بیان مفاهیم هویت به شناختی از المان های شهری و رابطه آن با هویت و طراحی شهری دست یافته و پس به کارکردهای مهم المان های شهری در فضای شهری مورد نظر یافته ایم . در نتیجه این پژوهش مهمترین مولفه های اثرگذار بر هویت کالبدی المانهای شهری تاریخی بودن ، طراحی، فرم و معماری المان و بومی بودن زمینه گرایی است.

لینک کمکی