دانلود فایل word تاثير افزودن نانوذرات توپر و توخالي سيليکا بر رفتار حرارتي اسفنج هاي منعطف نانوکامپوزيتي بر پايه پلي يورتان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير افزودن نانوذرات توپر و توخالي سيليکا بر رفتار حرارتي اسفنج هاي منعطف نانوکامپوزيتي بر پايه پلي يورتان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

امروزه کاربرد اسفنج پلی یورتان به عنوان عایق حرارتی در صنعت ساختمان زیاد دیده می شود لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر اندازه و نوع ساختار نانوذرات سیلیکا بر خاصیت حرارتی نمونه های اسفنج منعطف پلی یورتان و همچنین به بررسی رفتار سینتیکی آن ها پرداخته شد. بدین منظور نانوذرات سیلیکا با دو ساختار مختلف توپر و تو خالی و میانگین اندازه ذرات 40nm و 150nm تهیه گشتند و به عنوان فاز تقویت کننده در زمینه اسفنج منعطف پلی یورتان با درصد وزنی مشابه 0/3 پخش گردیدند و نمونه های نانوکامپوزیتی ساخته شدند. در ادامه به مقایسه و بررسی رفتار این دو گروه از نانو کامپوزیت ها با یکدیگر و نمونه خالص پرداخته شد. آزمون های انجام شده شامل ارزیابی سینتیکی است که رفتار نمونه ها را در حین رشد اسنفج و تغییرات زمانی ای که به واسطه حضور فاز تقویت کننده در زمینه رخ می دهد را نشان می دهد. آزمون FTIR و آزمون های حرارتی DMA، TGA نیز انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که پارامترهای سینتیکی مربوط به نمونه پلی یورتان SiO2/ نسبت به دو نمونه دیگر بیشتر است که دلیل آن را می توان به بیشتر بودن انرژی سطحی نانوذرات SiO2 و افزایش چسبندگی نانوذرات به زمینه ربط داد. همچنین با توجه به آزمون های حرارتی می توان دریافت که نمونه های کامپوزیتی دارای محدوده دمای تخریب بالاتر و وسیع تر هستند. نانوکامپوزیت pu-0.3 SiO2، محدوده دمایی تخریب بیشتری از خود نشان داده است.

لینک کمکی