دانلود فایل word پدافند غيرعامل محور توسعه پايدار شهري و ملي، با بررسي پدافند غيرعامل مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پدافند غيرعامل محور توسعه پايدار شهري و ملي، با بررسي پدافند غيرعامل مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با توجه به وجود زمینه تهدیدات و مخاطرات که امنیت ملی و توسعه پایدار و تمامیت ارضی یک کشور را مورد تهدید قرار می دهد، ضرورت اهمیت به مقوله پدافند غیرعامل در اولویت سیستم های شهیر و حتی ملی قرار گرفته است. توجه به این موضوع نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت در سازمان ها را می طلبد. از این رو مطالعه و بررس یاولیه موضوع تهدیدات در بیمارستان ها از حیث پدافند غیرعامل نقش تعیین کننده برای اداره یک شهر در زمینه بهداشت و درمان را دارد. در این پژوهش مجتمع بیماستانی امام خمینی (ره) از جنبه پدافند غیرعامل و بر پایه مبحث 21 مقررات ملی ساختمان مورد بررسی اولیه قرار گیرد. در اینپژوهش به بررسی موضوعاتی چون موقعیت جغرافیایی، مراکز تاسیساتی مهم و همجوار، شناسایی محیط خارجی مکان، شناخت وضعیت طبیعی مکان طرح از جمله پوشش گیاهی، بررسی موقعیت مکانی ساختمانها و تهدیدات محتمل برای بیمارستان، بررسی سناریوهای حمله و تهاجم، تعیین طیف تهدیدات، بررسی آسیب پذیری بیمارستان و شاخص سطح بندی بیمارستان و تعیین سطح مخاطرات بیمارستان و ارائه راهکار و تدابیر غیرعامل پرداخته شده است.

لینک کمکی