دانلود فایل word پايش زون گسلي مسبب زمين لرزه سفيد سنگ با بزرگاي 6.1 با اعمال روش پنجره متحرک طيفي متقابل بر نوفه هاي لرزه اي محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پايش زون گسلي مسبب زمين لرزه سفيد سنگ با بزرگاي 6.1 با اعمال روش پنجره متحرک طيفي متقابل بر نوفه هاي لرزه اي محيطي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

روش تداخل سنجی غیر فعال، برای پایش تغییرات زمانی کوچک درون زمین مورد استفاده قرار می گیرد. بدین منظور، روش های تداخل سنجی را بر روی توابع حاصل از همبسته سازی متقابل نوفه های لرزه ای محیطی، اعمال می کنند .این نوفه ها توسط لرزه نگارها به طور پیوسته ثبت می گردند. تداخل سنجی نوفه لرزه ای محیطی، به طور فزاینده ای برای مطالعه تغییرات سرعت لرزه ای مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه از این همبسته سازی متقابل، تابع گرین بین دو گیرنده بازسازی می شود، چنین تغییراتی در سرعت لرزه ای می تواند حاوی اطلاعاتی مبنی بر تغییر در ویژگی های ساختاری و مکانیکی لایه های زمین در حد فاصل دوگیرنده باشد. با این حال، کاربرد این روش برای پایش زون گسلی، با توجه به تعداد زیادی از فرآیندهایی که قادر به ایجاد تغییرات سرعتی در پوسته هستند، پیچیده است. این روش را بر روی نوفه ثبت شده در 2 ایستگاه لرزه نگاری در مجاورت ناحیه گسل مسبب زلزله سفید سنگ با بزرگای 6.1 ریشتر بررسی کردیم. این کار برای یک بازه 15 ماهه انجام شد، که 12 ماه قبل و 3 ماه بعد از وقوع زلزله را در بر می گرفت. نتایج حاصل شده، یک روند افزایش سرعت لرزه ای 0.3 درصدی، طی دو ماه قبل از زلزله را نشان دادند.

لینک کمکی