دانلود فایل word بهسازي و تقويت قاب بتني با استفاده از صفحه فولادي کنگره اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بهسازي و تقويت قاب بتني با استفاده از صفحه فولادي کنگره اي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی دانلود فایل word بهسازي و تقويت قاب بتني با استفاده از صفحه فولادي کنگره اي پرداخته ایم. بدین منظور مدل ساززی می کنیم. و آن را طبق آیین نامه ABAQUS 0022 ابتدا یک قاب یک دهانه بتنی مسلح را در نرم افزار زلزله ایران به میزان 0.2 درصد ارتفاع سازه تحت جابه جایی قرارداده ایم. سپس همان قاب بتنی مسلح را با اضافه کردن صفحه کنگره ای با زاویه 02 درجه و به ضخامت 0.2 میلیمتر اضافه می کنیم. این صفحه در وسط تیر قرار دارد. نتایج نشان دهنده آن است که ظرفیت باربری قاب بتنی با اظافه کردن صفحه کنگره ای به میزان 121 درصد افزایش یافته و جذب انرژی به میزان 00 درصد نسبت به قاب بتنی مسلح افزایش داشته است.

لینک کمکی