دانلود فایل word بهسازي لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي بوسيله ميراگر ويسکوز سيلندري و بررسي عملکرد آن بوسيله منحني هاي IDA در حوزه دور از ميدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بهسازي لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي بوسيله ميراگر ويسکوز سيلندري و بررسي عملکرد آن بوسيله منحني هاي IDA در حوزه دور از ميدان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

تحلیل دینامیکی غیر خطی افزاینده و ترسیم منحنی های IDA از جدیدترین و دقیق ترین تحلیل ها است که از مفهوم قدیمی مقیاس سازی رکوردهای حرکت زمین استفاده می کند. این تحلیل تمام بخش های طیف طراحی را که در محدوده زمان تناوب ارتعاش مودهای مختلف ارتعاشی سازه واقع شده اند را پوشش می دهد. بنابراین می توان گفت که تمام مودهای ارتعاشی سازه، تحریک شده و اثر همه مدها در مجموعه پاسخ ها وجود خواهد داشت. در بهسازی و طراحی سیستم سازه ای، سازه نیاز به سختی اضافی جهت جذب و استهلاک پاسخ دینامیکی دارد تا با تغییر فرکانس اولیه انرژی لرزش را کاهش دهد، میراگرها جایگزین مناسبی برای این سختی می باشند. در سازه های موجود که سختی جانبی کافی ندارند با افزایش میرایی موثر سازه قادر به کنترل گریز طبقه با محدودیت مورد نیاز و حفظ عملکرد مورد نظر در طول رخداد زلزله خواهد بود . هدف از این مطالعه، ارزیابی خلاصه منحنی های IDA قاب های خمشی متوسط فولادی 2 بعدی در 3، 5، 8 و 12 طبقه و مقایسه آنها با قاب های بهسازی شده و مجهز به میراگر ویسکوز سیلندری در حوزه های دور از میدان می باشد، با تعیین ظرفیت قا بها بوسیله آنالیز بار افزون و انتخاب مجموعه ای شامل 20 رکورد از حرکات زمین در حوزه دور، به برسی پاسخ های سازه درحالات الاستیک، پلاستیک، وتا فروپاشی پرداخته می شود. بررسی آسیب پذیری لرزه ای سیستم ها و حدود نتایج بر اساس دستورالعمل HAZUS و آیین نامه طراحی ایران، بر روی خاک نوع III و در مناطق با خطر لرزه ای زیاد می باشند. تحلیل مدل ها در نرم افزار OpenSees انجام گرفته است. پاسخ ها به صورتگرافیکی ارائه می شود و در پیرو به بررسی و تفسیر آنها پرداخته می شود.

لینک کمکی