دانلود فایل word بهبود خواص ژئوتکنيکي خاک کائولن توسط ذرات متاتوف و نانوتوف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بهبود خواص ژئوتکنيکي خاک کائولن توسط ذرات متاتوف و نانوتوف :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

در این مقاله اثر استفاده از ذرات ریز و کلسینه شده توف سبز کرج جهت بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک رس (کائولن) با حد روانی پایین بررسی می شود. آزمایش های ژئوتکنیکی انجام شده شامل حدود اتربرگ، وزن مخصوص خشک ماکزیمم، درصد رطوبت بهینه و مقاومت فشاری تک محوری است. در طرح های اختلاط این مطالعه بر حسب درصد وزنی مواد افزودنی ( 3،1 و 5 %)، نانوتوف و متاتوف و درصد آهک بهینه ( 7 %) استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، با افزودن نانوتوف و متاتوف درصد رطوبت بهینه افزایش می یابد و وزن مخصوص خشک ماکزیمم خاک کاهش می یابد. همچنین با افزایش درصد نانوتوف و متاتوف همراه با آهک مقاومت تراکم تک محوری افزایش می یابد. مقدار بهینه افزودنی های استفاده شده بدین صورت است که با افزایش 5 % متاتوف همراه با 7% آهک، مقاومت تراکم تک محوری نمونه ها نسبت به نمونه شاهد برای سنین 7 و 28 روزه به ترتیب 51 / 2 و 82 / 4 برابر شده است. بیشترین روند افزایش مقاومت در نمونه هایی از این تحقیق مشاهده می شود که مقدار افزودنی آنها % 5 نانوتوف همراه با 7 % آهک است که افزایش مقاومت فشاری در آنها به ترتیب 93 / 3 و 44 / 7 برابر نسبت به نمونه شاهد شده است. با توجه به اثر بخش بودن استفاده از توف ( کلسینه یا نانوشده ) در پایدار سازی خاک رس، این افزودنی طبیعی فراوان میتواند جایگزین برخی از افزودنی های صنعتی گردد تا در جهت پایداری محیط زیست و توسعه پایدار قرار گیرد.

لینک کمکی