دانلود فایل word بررسي نمودار شکست خمشي، مقاومت خمشي و کششي بتن هاي بازيافتي در چرخه ذوب و انجماد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي نمودار شکست خمشي، مقاومت خمشي و کششي بتن هاي بازيافتي در چرخه ذوب و انجماد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

حجم انبوه بتن های فرسوده حاصل از خرابی های جنگ، زلزله و سایر عوامل مخرب بتن ها و سازه ها، از طرفی منابع محدود زیست محیطی با چرخه تجدید طولانی مدت، و با توجه به مصرف روز افزون بتن ها، مستلزم بررسی امکان استفاده مجدد بتن های فرسوده می باشد. لذا بتن های حاصل از سنگدانه های بازیافتی باید مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله مقاومت خمشی و کششی بتن های بازیافتی بعد از اعمال چرخه های ذوب و انجماد مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق بتن های بازیافتی با درصد سنگدانه های بازیافتی 0 ، 50 ، 100 درصد با نسبت آب به سیمان 45 و 55 درصد مورد بررسی قرار گرفته است. 15 نمونه استوانه ای و 15 نمونه مکعبی برای آزمایش های خمشی و کششی غیر مستقیم ساخته شد. بتن های با درصد جایگزینی سنگدانه های بازیافتی بیشتر و در معرض چرخه های ذوب و انجماد، مقاومت خمشی و کششی کمتری دارا بودند، و همچنین چرخه های ذوب و انجماد باعث تغییر در نمودار شکست بتن های بازیافتی شد.

لینک کمکی