دانلود فایل word بررسي نقش نورمصنوعي از منظر زيبايي شناسي در بازار توپخانه کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي نقش نورمصنوعي از منظر زيبايي شناسي در بازار توپخانه کرمانشاه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هنر نورپردازی و طراحی آن، یکی از موثرترین عوامل در ایجاد حس فضای معماری است. هماهنگی نورپردازی با معماری می تواند یکی از عوامل تقویت کننده هویت یک مکان و ارتقای شخصیت ویژه آن باشد. در این میان، بناهای تاریخی به عنوان نقاط پرارزش شهری نقش بسزایی دارند که به سبب همین ارزش ها، از اهمیت ملی و جهانی نیز برخوردار هستند. ماهیت نورپردازی، خود از دو جنبه فنی و هنری برخوردار است. در کنار جنبه فنی، جنبه هنری دارای رویکرد طراحی در جهت خلق زیبایی است. نورپردازی مصنوعی در شب، باعث تغییر و دگرگونی نوع ارزش ها و حتی تعویض آنها می شود. طبق آنچه بیان شد، هدف از نگاشتن مقاله بررسی اهمیت نورپردازی مصنوعی و هماهنگی آن با زیبایی شناسی در معماری بنای تاریخی بازار توپخانه کرمانشاه به روش تحقیق همبستگی و با استفاده ازاطلاعات کتابخانه ای است. نورپردازی مناسب این بنا از عوامل تقویت کننده هویت و ارتقای شخصیت ویژه آن به شمار می رود و روشنایی مورد نیاز و مناسب فضا را در شب تامین می کند.

لینک کمکی