دانلود فایل word بررسي عوامل موثر بر وقوع تصادفات واژگوني با استفاده از روش سلسله مراتبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي عوامل موثر بر وقوع تصادفات واژگوني با استفاده از روش سلسله مراتبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مهمترین خصوصیت حمل و نقل، ایمنی است یعنی در یک تعریف ساده رسیدن به هدف سفر بدون هیچگونه خسارت مالی وجانی می باشد.بروز تصادفات همواره مهندسان ترافیک را به سوی راهکارهای کاهش تصادفات کشانده است. آمار بالای تصادفات واژگونی، خصوصا در شبکه راه های کشور ایران مستلزم شناسایی عوامل موثر بر وقوع این نوع حوادث می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش سلسه مراتبی و جمع آوری داده ها توسط پرسش نامه و استفاده از نظرات خبرگان ایمنی در استان ایلام و آنالیز به وسیله نرم افزارهای super decision و اکسل عوامل موثر بر تصادفات واژگونی مشخص شدند. نتایج نشان داد که مهمترین معیار در وقوع این نوع حوادث، عامل انسانی و مهمترین زیر معیار سابقه و سن راننده می باشد. در طرح هندسی شعاع قوس، قوس های تک وناحیه بازیابی از عوامل موثر دیگر بر وقوع این نوع تصادفات هستند.

لینک کمکی