دانلود فایل word بررسي عوامل تاثيرگذار بر امنيت کاربران پارک هاي شهري نمونه موردي: پارک هاي شهر و لاله شهر زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي عوامل تاثيرگذار بر امنيت کاربران پارک هاي شهري نمونه موردي: پارک هاي شهر و لاله شهر زاهدان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه در ادبیات علمی برنامه ریزی شهری، پارک های شهری دارای کارکردهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی می باشند. از این بین، کارکردهای اجتماعی به دلیل ارتباط مستقیم با شهروندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امنیت به عنوان یکی از معیارهای مهم تاثیرگذار در کارکرد اجتماعی پارک های شهری و همچنین میزان استفاده شدن این دسته پارک ها توسط کاربرانش محسوب می شود.امنیت به معنای حضور در فضاهای مختلف شهری با اطمینان خاطر و بدون احساس ترس و خطر و انجام فعالیت های روزمره می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر ایجاد امنیت برای شهروندان در پارک های شهر و لاله شهر زاهدان و همچنین بررسی عوامل موثر بر ایجاد حس امنیت در پارک های شهری و ارائه پیشنهاد ها و راهکارهای کلی برای افزایش امنیت در این گونه فضاهای عمومی است. این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و بازدید میدانی است. توزیع پرسشنامه ها جهت جمع آوری داده های مورد نیاز در اردیبهشت ماه سال 1396 و در ساعات مختلف یک روز تعطیل بین کاربران پارک های مذکور انجام گرفت و سپس داده های به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفت. در انتها راهکارها و پیشنهادهایی جهت بهبود امنیت پارک های شهری و بالا بردن حس امنیت برای کاربران اینگونه پارک ها ارائه گردید.

لینک کمکی