دانلود فایل word بررسي شبيه سازي عددي اسکله هاي دريايي تحت انفجار زير آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي شبيه سازي عددي اسکله هاي دريايي تحت انفجار زير آب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

نظر به اهمیت و ضرورت وجود سازه های دریایی، انفجار زیر آب یکی از پدیده های مخرب سازه های دریایی و ساحلی می باشد، بنابراین طراحی این گونه سازه ها در برابر بار انفجار از اهمیت به سزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر به ارزیابی شبیه سازی عددی اسکله های دریایی به وسیله نرم افزار LSDYNA که ابزاری بسیار دقیق و علمی برای ارزیابی می باشد، پرداخته شده است. برای بررسی معادلات حاکم بر انتشار موج ناشی از انفجار زیر آب 4 ناحیه متفاوت در نظر گرفته شد. پارامترهای موردبررسی در این پژوهش عبارت از میزان ماده منفجره و فاصله ماده منفجره از اسکله می باشد. ماده منفجره در عمق 5 متری از آب قرارگرفته و سه شعاع (به صورت کروی) برای ماده منفجره فرض شد. در انتها با رویکردی نوین به مقایسه ای بین پارامترهای انفجار زیرآب پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر چه فاصله ماده منفجره به اسکله نزدیک تر باشد تاثیر مخرب تری بر روی سازه مورد نظر ما دارد و تخریب بیشتری را باعث می گردد و هر چه مقدار ماده منفجره را بیشتر کنیم قدرت تخریب بیشتری دارد و تغییرات انرژی جنبشی بیشتری را باعث می گردد. همچنین مشاهده شد که تغییرات فشار آب بر روی خط مستقیم وصل کننده محل ماده منفجره به وسط اسکله ها تغییرات بیشتری را پذیرا می شود.

لینک کمکی