دانلود فایل word بررسي رفتار لرزه اي سيستم سازه اي قاب خمشي در تير مقطع کاهش يافته بصورت اختصاصي در نمونه تيرهاي ساخته شده با قطر متغير سوراخ انتهايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رفتار لرزه اي سيستم سازه اي قاب خمشي در تير مقطع کاهش يافته بصورت اختصاصي در نمونه تيرهاي ساخته شده با قطر متغير سوراخ انتهايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

یکی از متداول ترین اتفاقاتی که بر اثر آن یک سازه تحت بارگذاری لرزه ای تخریب می شود گسیختگی و تخریب نقطه اتصال میان تیر و ستون می باشد انتظار اساسی طراحی ، در قاب های خمشی ویژه، این است که یک رفتار شکل پذیر، بدون شکست اتصال، حاصل شود. راه حل های گوناگونی در سال های اخیر برای دستیابی به بهبود رفتار تیر و ستون و جلوگیری از شکست ترد در اتصال پیشنهاد گردیده است. که در دو قالب تقویت اتصال و دیگری تضعیف تعمدی تیرهای متصل به ستون جای دارند به نحوی که بتوان محل خرابی را بصورت از قبل پیش بینی شده در داخل تیر برآورد. تیر با بال وجان کاهش یافته روش های تضعیف تعمدی تیر می باشند. در این پژوهش رفتار لرزه ای تیرهای تضعیف شده در طرحی با قطر متغیر سوراخ ایجاد شده در بال و جان، در سیستم سازه ای قاب خمشی تحت اثر بار تناوبی مورد بررسی است. هدف از پژوهش بدست آوردن تاثیر تغییر قطر سوراخ ایجاد شده در جان تیر در رفتار لرزه ای سیستم سازه ای قاب خمشی می باشد. بعد از بررسی اسناد (کتاب ها و مقالات) مرتبط، مدلسازی با نرم افزار ABAQUS انجام شد. نتایج حاکی از آن است با افزایش قطر سوراخ انتهایی در تیر سبب کاهش منحنی هیسترزیس شده و طراحان باید طبق آیین نامه ماکزیمم مقدار مجاز را که منجر به بهبود عملکرد لرزه ای در سازه می شود رعایت کنند.

لینک کمکی